O mně

Vzdělání:

V roce 2018 jsem dokončil výcvik Českého institutu pro supervizi.

V roce 2012 jsem získal funkční specializaci pro výkon psychoterapie v rámci zdravotnictví.

Absolvoval jsem výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, který je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností. V roce 2011 jsem výcvik ukončil závěrečnou zkouškou a získal diplom Gestalt terapeuta.

V roce 2009 jsem získal specializovanou způsobilost z klinické psychologie (atestace).

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončil v roce 2005 studium psychologie magisterským titulem.

Praxe:

Od roku 2013 se plně věnuji své soukromé praxi, psychoterapii v rámci zdravotnictví i mimo něj a od roku 2015 také supervizi.

V letech 2009 – 2013 jsem byl zaměstnán jako klinický psycholog na psychologickém oddělení Vojenské nemocnice v Brně, kde jsem pracoval především s dospělými pacienty.

Velkou část dosavadní praxe jsem strávil v Krizovém centru pro týrané a zneužívané děti Spondea v Brně (www.spondea.cz), kde jsem pracoval s traumatizovanými dětmi a dospívajícími.